Генератор KUBOTA V2403 (16404-6401-2)..
7693.00р.
Генератор KUBOTA V3300 (BN-1C010-64010)..
7693.00р.